ΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου
«το ύδωρ ο δώσω, γενήσεται πηγή ύδατος αλλομένου, εις ζωήν αιώνιον»

Στην Ευαγγελική περικοπή της σημερινής Κυριακής, ο Χριστός συναντά στο πηγάδι του Ιακώβ τη Σαμαρείτιδα γυναίκα, η οποία νομίζει ότι είναι κάποιος  Ιουδαίος, που συνομιλεί μαζί της και μάλιστα της ζητά να πιει νερό. Δεν γνωρίζει ότι ο συνομιλητής της, δεν είναι κάποιος τυχαίος Ιουδαίος, που της ζητά νερό, αλλά ο Μεσσίας Χριστός, που προσφέρει «την δωρεάν του Θεού» και «το ύδωρ το ζων», από το οποίο, καθώς της απάντησε, όποιος θα πιει, από αυτό, δεν πρόκειται, να διψάσει ποτέ ξανά. «ος δ΄ αν πίη, εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτώ, ου μη διψήση εις τον αιώνα, αλλά το

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου
«και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος, και ήρε τον κράβαττον αυτού και περιεπάτει»
 (Ιωάν. 5,9)

Μετά τη νίκη κατά του θανάτου, που μας παρουσίασε η Εκκλησία μέσα από τα Ιερά Ευαγγελικά αναγνώσματα των προηγούμενων Κυριακών, σήμερα, Κυριακή του Παραλύτου, δια της ιάσεως του Παραλυτικού, μας παρουσιάσει τη νίκη κατά της φθοράς του σώματος και της ψυχής.
Είναι γεγονός ότι η Ανάσταση του Χριστού, νίκησε τον θάνατο και τη φθορά, καθώς ψάλλουμε «θανάτω θάνατον πατήσας», και ταυτόχρονα πρόσφερε στον άνθρωπο τη δυνατότητα της απαλλαγής του, από τη φθορά της ασθένειας, που του προξενεί η αμαρτία και έχει πλέον τη δυνατότητα της θεραπείας, από οποιοδήποτε νόσημα, όπως την είχαν και οι άνθρωποι, που προσέτρεχαν στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά, αλλά γινόταν υγιής, όποιος θα έμπαινε μέσα πρώτος,

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου

Κυριακή τρίτη, μετά το Πάσχα και  η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει τη μνήμη  των  αγίων  Μυροφόρων γυναικών, του Ιωσήφ του εξ’  Αριμαθαίας και του νυκτερινού μαθητή Νικοδήμου, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν από τον Πιλάτο το σώμα του Εσταυρωμένου, το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε λαξευτό μνημείο και οι στρατιώτες έβαλαν μία μεγάλη πέτρα πάνω στη θύρα του μνημείου.

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ
«ο Κύριός μου και Θεός μου»
Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου

Η Κυριακή μετά το Πάσχα ονομάζεται Αντίπασχα ή Κυριακή του Θωμά. Η έννοια του Αντίπασχα αποτελεί έμμεση αναφορά στην μετά την ανάσταση του Ιησού Χριστού περίοδο αφού είναι η επόμενη Κυριακή από την Κυριακή του Πάσχα. Επίσης η ονομασία Κυριακή του Θωμά αναφέρεται στη  συνάντηση του αναστημένου Ιησού Χριστού με τους Μαθητές του, και το γεγονός της ψηλάφησης του Θωμά.
Μετά τη σταύρωση και την ταφή του Ιησού οι μαθητές σκορπίστηκαν και φόβος κατέλαβε τις ψυχές τους. Ο διδάσκαλός τους είχε θανατωθεί με ατιμωτικό θάνατο. Και οι ίδιοι κινδύνευαν από τη μήνη των γραμματέων και Φαρισαίων. Συγχρόνως με δυσπιστία άκουγαν τις διαβεβαιώσεις των μυροφόρων

Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ
«ΑΝΑΣΤΗΤΩ Ο ΘΕΟΣ»!
Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου
Χριστός Ανέστη!
Ακούγεται και εφέτος ο αναστάσιμος παιάνας της Εκκλησίας «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν  ζωήν χαρισάμενος»!
Είναι το μήνυμα, που πλημμυρίζει την ψυχή μας, από χαρά και ειρήνη.  Είναι το μήνυμα, που έρχεται από τον τάφο της Αναστάσεως.  Το μήνυμα αυτό είναι μήνυμα προσωπικό, για κάθε άνθρωπο, και του ζητά να επιστρέψει στο Θεό της θυσίας και της αγάπης. Το μήνυμα εκ του κενού τάφου είναι μήνυμα ηθικής και πνευματικής αναγεννήσεως.  Είναι μήνυμα ψυχικής σωτηρίας.   Είναι μήνυμα ζωής αιωνίου εις την Ουράνια Βασιλεία του