ΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου

Σήμερα «Κυριακή των Βαΐων, την λαμπράν και ένδοξον πανήγυριν της εις Ιερουσαλήμ εισόδου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν». Διότι «προ έξι ημερών, του γενέσθαι το Πάσχα, ήλθεν Ιησούς εις Βηθανίαν». Από σήμερα ο «προς το Πάθος, το εκούσιον φθάσας» Χριστός  εισέρχεται στο μαρτύριο της οδύνης Του.   
Ο λαός της Ιερουσαλήμ, ακούγοντας ότι έρχεται ο Ιησούς, πήρε στα χέρια του βάγια από φοίνικες και βγήκε να τον υποδεχτεί. Άλλοι έστρωναν στο δρόμο τα ενδύματά τους, άλλοι έκοβαν κλωνάρια από τις ελιές κι από τις φοινικιές και τα έριχναν στο δρόμο ή τα κουνούσαν με τα χέρια τους, ζητωκραυγάζοντας με ενθουσιασμό «ωσαννά». Κατά τη διάρκεια της επιγείου παρουσίας του Χριστού, ήταν η μόνη  φορά, που άφησε να γίνει ορατός ο ερχομός Του,

Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

 Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου
Το σημερινό Συναξάρι γράφει: «Τη αυτή ημέρα  μνήμην ποιούμεν του οσίου Πατρός ημών Ιωάννου, του συγγραφέως της Κλίμακος».   
Η Εκκλησία αφιερώνει τη σημερινή ημέρα στην ιερή  μορφή και το έργο του μεγάλου ασκητικού συγγραφέως Ιωάννου του επονομαζομένου της «Κλίμακος», επειδή το μοναδικό βιβλίο που συνέγραψε φέρει τον τίτλο «Κλίμαξ», δηλαδή σκάλα, διότι οδηγεί από τα χαμηλά στα υψηλά, από τα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής στα υψηλότερα και στα τελειότερα.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί οδηγό και για όλους τους χριστιανούς, κάθε εποχής, διότι με ενάργεια περιγράφει τους πνευματικούς αγώνες και τα εμπόδια που συναντούμε όλοι μας, στην πορεία μας,

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου
«Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν Δέσποτα, και την Αγίαν Σου Ανάστασιν δοξάζομεν»
Οι Άγιοι Πατέρες τοποθέτησαν τον Σταυρό, εν τω μέσω της Αγίας Σαρακοστής, για να θυμίζει στους πιστούς το Άγιο Πάθος του Χριστού, το οποίο το μεταμόρφωσε το επικατάρατο δέντρο, σε «ξύλον ζωής», σε «τρισμακάριστον και πανσεβάσμιον ξύλον», που επέφερε την καταπάτηση του θανάτου και αναδείχθηκε, ως παντοδύναμο όπλο κατά των δαιμόνων.
Οι πιστοί αυτή την περίοδο, έχουν ανάγκη από  ενθάρρυνση, για να βαδίσουν τον δύσβατο και ανηφορικό δρόμο, που οδηγεί στο Άγιο Πάθος του Κυρίου μας, με τελικό προορισμό την ένδοξη Ανάστασή Του. 

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου
«Χαίρε ότι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιηταί».

Η χριστιανική πίστη, ξεκινώντας από το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, μώρανε και μάρανε, τόσο τους συζητητές του λόγου, όσο και τους ποιητές των μύθων, απέδειξε δηλαδή ότι όταν ο τρόπος της ζωής στηρίζεται μόνο στη δύναμη της λογικής ή στη δύναμη του ανθρώπινου ασυνείδητου, της εγκόσμιας θρησκευτικότητας και του μύθου, δεν μπορεί να δώσει στον άνθρωπο νόημα και περιεχόμενο ζωής. Η ζωή δεν βρίσκει νόημα, όταν στηρίζεται μόνο στη συζήτηση, δηλαδή στα λόγια. Ούτε όταν μένει