ΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Η Μετάνοια κατά τον Άγιον Γρηγόριο τον Παλαμά
Σήμερα, Κυριακή της δεύτερης εβδομάδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία τιμά τον αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος ως κήρυκας της Χάριτος του Θεού  είναι  ένας εκ των μεγαλυτέρων «διδασκάλων της», και της «Ορθοδοξίας φωστήρ».
 Η Εκκλησία τιμά σήμερα τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και του αποδίδει  αυτήν την εξέχουσα θέση, μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, διότι, εκτός από μεγάλος διδάσκαλος και υπέρμαχος της θεολογίας, ήταν δυναμικός και τολμηρός ομολογητής της ορθοδόξου πίστεως ενώπιον «αρχών και εξουσιών του αιώνος τούτου». Ομολόγησε, με σθένος την ορθή πίστη, ακόμα και όταν συκοφαντήθηκε, φυλακίστηκε,

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Σήμερα, πρώτη Κυριακή των Νηστειών τιμούμε την αναστύλωση των ιερών εικόνων, που πραγματοποιήθηκε επί αυτοκράτορος Μιχαήλ Γ΄, υιού της Αγίας Θεοδώρας της  Αυγούστης και επί Πατριάρχη αγίου  Μεθοδίου του Ομολογητού. Οι  αποφάσεις της Συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως τον Μάρτιο του 843, έφεραν το θρίαμβο και την τελική νίκη της Ορθοδόξου Πίστεως.
Γι’ αυτό σήμερα είναι για την Ορθοδοξία «Ημέρα χαρμόσυνος, και ευφροσύνης ανάπλεως, πεφανέρωται σήμερον· φαιδρότης δογμάτων γαρ, των αληθεστάτων, αστράπτει και λάμπει, η Εκκλησία του Χριστού, κεκοσμημένη αναστηλώσεσιν, Εικόνων των αγίων νυν, εκτυπωμάτων και λάμψεσι· και ομόνοια γίνεται, των πιστών θεοβράβευτος» (Προσόμοιον αίνων Κυριακής της Ορθοδοξίας).

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 2013
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ 2013
Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου
«Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν»
Την Κυριακή της Απόκρεω «μνείαν ποιούμεθα της δευτέρας και αδεκάστου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», αναφέρει το Συναξάρι της ημέρας, το οποίο μας  βεβαιώνει, ότι η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, βιώνει στη λατρεία της, τη Δεύτερη ένδοξη Παρουσία του Χριστού στη γη, ως οντολογικό γεγονός και όχι ως κάτι το ιστορικό αναμενόμενο. Αυτή η προοπτική εμφαίνεται μέσα από το περιεχόμενο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Στην οποία ο Χριστός διδάσκει τον τρόπο και τη μέθοδο, που θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στη σωτηρία και στην «αιώνια Βασιλεία του». Λέγει

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥΟ  Θεός έπλασε τον άνθρωπο, ως κορωνίδα της δηµιουργίας, δωρίζοντάς του ψυχικά και σωµατικά χαρίσµατα, για να ζήσει αθάνατος και αιώνια κοντά Του και «και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγων· αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, γεμίσατε όλην την γην και γενήτε κύριοι αυτής· σας δίδω την δύναμιν να είσθε κύριοι και εξουσιαστές των ιχθύων της θαλάσσης και των πτηνών του ουρανού, όλων των κτηνών και όλης της γης και όλων όσα, ως ερπετά, σύρονται επάνω εις την επιφάνεια της γης».  Δυστυχώς, όμως, η παρακοή τον έφερε να