ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΝΟΥ

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Η σχέση Ηθικής και Πολιτικής οδηγεί τόσο στην ηθικοποίηση των πολιτικών και της Πολιτικής, όσο και στην πολιτικοποίηση της Ηθικής. Αυτή η «ηθικοποίηση»,  είναι συνάρτηση του αξιακού συστήματος, το οποίο θα
πρέπει αντιληφθεί, ότι η Ηθική και η Πολιτική συμπορεύονται ισότιμα και ισοδύναμα.
Συνεπώς το αξιακό σύστημα προβάλλει την Ηθική και τον ενάρετο βίο, ως εγγύηση της ελευθέριας και της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων. Ο κάθε άνθρωπος, ως γνωστόν, είναι εφοδιασμένος με  νουν και λογικό, που του προσδίδουν εξαιρετικές ικανότητες, να διαμορφώνει κρίσεις και απόψεις, σκέψεις και ιδέες των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων, της καθημερινής κοινωνικής του ζωής.
Ο ενημερωμένος πολίτης αντιλαμβάνεται πότε και πού επικρατεί ο σεβασμός των ατομικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, της συμπεριφοράς μας έναντι των συνανθρώπων μας, της συμπεριφοράς μας προς τους νέους, τους ηλικιωμένους, προς τις  αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας, της θρησκείας και της πατρίδας, στο χώρο τον όποιο ζούμε. Ακόμη ο νουνεχής πολίτης απαιτεί σεβασμό προς τη ιστορία και προς τους ήρωες του έθνους του, χωρίς βεβαίως να επικροτεί την έλλειψη σεβασμού προς τους γονείς και τους διδασκάλους, καθώς επίσης και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και στη θρησκευτικότητα του καθενός.
Βεβαίως αυτή η αναζήτηση προϋποθέτει καλλιέργεια και πνευματικό επίπεδο, που θα μας οδηγήσει από το ατελές και πεπερασμένο στο τέλειο και υπαρκτό. Διαπιστώνουμε, σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά τον τελευταίο καιρό ότι  στην Πολιτική εισέρχονται κάποιοι, για να υπουργήσουν και κάποιοι για να εξασφαλίσουν την «καριέρα» τους, μεταποιώντας το υπούργημα σε ευδαιμονία.
Η ηθική στη πολιτική αποτελεί προϋπόθεση για αυτούς που την ασκούν αφού η συμπεριφορά τους και οι πράξεις τους διοχετεύονται και αντανακλώνται στη συμπεριφορά της κοινωνίας. Οι πολιτικοί θα πρέπει να λένε τη αλήθεια στους πολίτες και να είναι πολύ προσεκτικοί στο τι λένε και τι πράττουν, για όλα τα θέματα ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Να τους διακατέχει υψηλό ήθος και φρόνημα, για να αποτελέσουν τα πολιτικά πρότυπα, για το λαό και ιδιαίτερα για τους νέους. Η ηθική, η εντιμότητα και η ανθρώπινη προσέγγιση αυξάνει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του κοινού προς αυτούς, ως επίσης προς του θεσμούς της πολιτείας. Η συνέπεια, η ειλικρίνεια προς τους συνανθρώπους και την πολιτεία, η τήρηση του μέτρου, η ανθρωπιά, η ταπεινή προσέγγιση είναι απαραίτητες αρετές για τη στήριξη του κοινωνικού συνόλου.
Σήμερα 17η Ιουνίου 2012, οι Έλληνες καλούμαστε, να εκλέξουμε νέα σύνθεση κοινοβουλίου και ως εκ τούτου και νέα Κυβέρνηση.  Υποψήφιοι είναι πολλοί.  Χρέος  του κάθε ψηφοφόρου είναι να ψηφίσει, αφού πρώτα ενεργοποιήσει, το αξιακό του σύστημα με σοφία και σύνεση, ώστε αύριο να συγκροτηθεί σε σώμα τόσο το Εθνικό μας Κοινοβούλιο, όσο και μία ικανή, έμπειρη, σοβαρή και αποτελεσματική και βιώσιμη Κυβέρνηση, που θα υπουργήσει με ήθος και διαφάνεια τούτον τον υπέροχο τόπο και τον απροσκύνητο και αδούλωτο αυτού λαό.  
Σύνταξη-επιμέλεια δική μας.